titar

دور دنیا در یک عینک

.

به زودی
titar

دنیای بدون رمز، دنیای بدون مرز

.

به زودی
titar

ورود به دنیای وی آر، با تیتار

.

به زودی

شرایط و قوانین

پلتفرم واقعیت مجازی تیتار، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و سامانه و کاربران آن در چارچوب قوانین عمومی و اختصاصی کشوربه فعالیت می پردازند که این موارد شامل قوانین :

  • رعایت حق مالکیت محصولات داخلی
  • رعایت حریم اخلاقی در محتوای بارزاری شده
  • پرهیز از تولید و انتشار محتوای معاند نظام
  • جلوگیری از تولید و انتشار محتوای شامل توهین به عقاید، مذاهب، ادیان، شخصیت ها و قومیت های ایرانی و مورد تایید قانون اساسی کشور

ثبت نام کلیه کاربران در سامانه به منزله پذیرش قوانین و شرایط بوده و افراد ملزم به رعایت این قوانین در سامانه هستند.